MAMMOGRAFIA W RYJEWIE

Zapraszamy Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatną mammografię przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie dnia 6 grudnia 2018r.

Czytaj więcej...

PROŚBA O WSPARCIE

 

Prośba o wsparcie w walce z chorobą nowotworową dla Pana Roberta Lamek.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 październia 2018 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMÓW. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Dnia 25 września w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło oficjalne podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji związanych z projektem http://www.praze.pl/?a=newsNav&l=pl&id=334

 

Czytaj więcej...

REALIZACJA PROJEKTU "Pomorscy Partnerzy w e-rozwoju"

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności.

 

Czytaj więcej...

DOFINANSOWANIE DLA STRAŻAKÓW

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadania pn.: „Wsparcie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Gminie Ryjewo” . Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Wysokość dofinansowania wyniosła 36 241,66 złotych . Wyposażenie zakupione w ramach zadania w dniu 29 sierpnia 2018 roku zostało przekazane w użyczenie jednostkom OSP.

 

Czytaj więcej...

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu 17 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję         GD.RET.070/70/D/2018.KR zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.