INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANO

 

Ryjewo, dnia 26 kwietnia 2013r.

ZP.271.4.2.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W dniu 1.04.2013 r. Urząd Gminy Ryjewo zgodnie z art. 69 – 73 Prawa zamówień publicznych z dn. 29.01.2012r., wystąpił z zapytaniem odnośnie oferty cenowej na roboty budowlane związane z renowacją kapliczki przydrożnej w miejscowości Trzciano.

Zapytanie odnośnie oferty cenowej na roboty budowlane związane z renowacją kapliczki przydrożnej w miejscowości Trzciano przesłano do następujących firm: Usługi Budowlane Grażyna Kulesz Kwidzyn; Kowalak Bogusław Zakład Ogólnobudowlany Kwidzyn; San-bud Usługi Ogólnobudowlane Sandecki P. Korzeniewo; „Dom” Usługi Ogólnobudowlane. Dziubek A., Kwidzyn; Zakład Budowlano – Instalacyjny Józef Kowalski Kwidzyn. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców: Zakład Budowlano – Instalacyjny Józef Kowalski ul. Cypiska 1, 82 – 500 Kwidzyn - oferta nr 1, „Żarbud” Michał Żarłok, ul. Jana III Sobieskiego 19, Korzeniewo, 82 – 500 Kwidzyn – oferta nr 2. Wartość zamówienia brutto – zgodnie z zestawieniem wg cen jednostkowych poszczególnych rodzajów wodomierzy:

L.p

Nr oferty

Cena netto

Cena brutto

1.

Oferta nr 1

26.991,40

33.199,42

2.

Oferta nr 2

25.988,78

31.996,20

 

            Po przeanalizowaniu nadesłanych ofert stwierdzono, że oferta firmy „Żarbud” Michał Żarłok, ul. Jana III Sobieskiego 19, Korzeniewo, 82 – 500 Kwidzyn spełnia wszystkie wymogi i jest ofertą najkorzystniejszą z punktu zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w ciągu 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść niniejszego zawiadomienia zostaje przesłana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli ofertę oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie.

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                Wójt Gminy Ryjewo

Otrzymują:

 

1) wszyscy uczestnicy, którzy złożyli ofertę,

2) a/a

 Sporz. K.Ł.