Przetarg ustny

Ryjewo, dnia 1.03.2013 r.

GKI/GN.6840.1.2013

Wójt Gminy Ryjewo

działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo

 


Wczytuję ...