Skład Rady Gminy Ryjewo kadencja 2014-2018

1.

Kazimierz Zima – Przewodniczący Rady

2.

Aleksander Grochowski – Wiceprzewodniczący Rady

3.

Bogdan Barcik – członek Rady

4.

Marek Górecki – członek Rady

5.

Piotr Kurach – członek Rady

6.

Bernadeta Łukaszewska – członek Rady

7.

Radosław Martyka – członek Rady

8.

Artur Orłowski – członek Rady

9.

Emilia Ostrowska Cendrowska – członek Rady

10.

Ryszard Patzwald – członek Rady

11.

Zbigniew Reducha – członek Rady

12.

Piotr Szachowicz – członek Rady

13.

Roman Szaflik – członek Rady

14.

Stanisław Wojtaś – członek Rady

15.

Barbara Wolak – członek Rady