Skład Rady Gminy Ryjewo kadencja 2010-2014

1.

Kazimierz Zima – Przewodniczący Rady

2.

Aleksander Grochowski – Wiceprzewodniczący Rady

3.

Bogdan Barcik – członek Rady

4.

Marek Górecki – członek Rady

5.

Jan Koczara – członek Rady

6.

Bernadeta Łukaszewska – członek Rady

7.

Piotr Bajerowski – członek Rady

8.

Artur Orłowski – członek Rady

9.

Jerzy Paradowski – członek Rady

10.

Jerzy Luty – członek Rady

11.

Zbigniew Reducha – członek Rady

12.

Marianna Mastalerz – członek Rady

13.

Roman Szaflik – członek Rady

14.

Andrzej Barcik – członek Rady

15.

Barbara Wolak – członek Rady