Skład Rady Gminy Ryjewo kadencja 2010-2014

 1. Zima Kazimierz - Przewodniczący Rady
 2. Grochowski Aleksander - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Bajerowski Piotr
 4. Barcik Andrzej
 5. Barcik Bogdan
 6. Górecki Marek
 7. Koczara Jan
 8. Luty Jerzy
 9. Łukaszewska Bernadeta
 10. Mastalerz Marianna
 11. Orłowski Artur
 12. Paradowski Jerzy
 13. Reducha Zbigniew
 14. Szaflik Roman
 15. Wolak Barbara