Rozliczenie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2016 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2016”.

  • Rzeczywisty koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 226 146,72 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 51 320,00 zł co stanowi 22,75 % kosztów kwalifikowalnych
  • Dotacja z budżetu Gminy w kwocie 11 884,12 zł co stanowi 5,26% kosztów kwalifikowalnych

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

   

 

W ramach zadania „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2016” zostaną wykonane zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła:

  • 9 budynków, w których planuje się likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą;
  • 1 budynek, w którym planuje się likwidację kotła opalanego węglem i zastąpienie go pompą ciepła;
  • 1 budynek, w którym planuje się ograniczenie zużycia opału w kotle zasilanym węglem poprzez instalację pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej;
  • 5 budynków, w których planuje się ograniczenie zużycia opału w kotle zasilanym węglem poprzez instalację kolektorów słonecznych na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Planowany efekt ekologiczny to redukcja emisji zanieczyszczeń do:

•        pyły ogólne – 1,318 Mg/rok (stan obecny – 1,800 Mg/rok)

•        SO2 – 0,657 Mg/rok (stan obecny – 0,864Mg/rok)

•        NOx – 0,028 Mg/rok (stan obecny – 0,090Mg/rok)

•        CO – 2,941 Mg/rok (stan obecny – 4,050 Mg/rok)

•        CO2 – 132,418 Mg/rok (stan obecny – 172,719Mg/rok)

•        emisja równoważna – 6,031 Mg/rok