INFORMACJA DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Drodzy Mieszkańcy, informuję, że istnieje możliwość wpłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasentom  pobierającym opłatę za wodę i ścieki. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami dokonywać można przy okazji odczytu wodomierzy przez inkasentów. Pobraną opłatę inkasenci wpłacają w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ryjewie w terminie do 7 dni roboczych następujących po dniu, w którym zainkasowano opłatę. 

Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności przez mieszkańców bezpośrednio przelewem na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ryjewie, bądź też w kasie w/w Urzędu.

 

Nr konta bankowe: 23 8300 0009 0070 1112 2000 0010

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, oddział w Ryjewie. 

                                                                                                                               Wójt Gminy Ryjewo