Artykuły

Czyste powietrze Pomorza rozliczenie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017”.

 

  • Rzeczywisty koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 110 271,88 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 26 270,00 zł co stanowi 23,82 % kosztów kwalifikowalnych
  • Dotacja z budżetu Gminy w kwocie 5 531,75 zł.

 

 

 

 

Czyste powietrze Pomorza dofinansowanie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017”.

  • Planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 120 460,00 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 29 350,00 zł

 

Czyste powietrze Pomorza charakterystyka

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

W ramach zadania „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017” zostaną wykonane zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła:

  • 7 budynków, w których planuje się likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą;

Planowany efekt ekologiczny to redukcja emisji zanieczyszczeń do:

•        pyły ogólne – 0,641 Mg/rok (stan obecny – 0,700 Mg/rok)

•        SO2 – 0,332 Mg/rok (stan obecny – 0,336 Mg/rok)

•        CO – 1,417 Mg/rok (stan obecny – 1,575 Mg/rok)

•        CO2 – 67,168 Mg/rok (stan obecny – 67,168 Mg/rok)

•        emisja równoważna – 2,885 Mg/rok

Dofinansowanie

   

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2016 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2016”.

  • Planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 255 117,00 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 57 000,00 zł

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016)

Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się będzie o udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą
„Czyste powietrze Pomorza”

Konkurs będzie polegał na dofinansowaniu zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła poprzez:

  • likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

        kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

        źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),

  • ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem przez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie, proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Ryjewie z wnioskiem oraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą stan przed rozpoczęciem prac w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu po dniu 29.04.2016r. nie będą rozpatrywane.

Informację o zakwalifikowaniu zadania do realizacji- wnioskodawcy otrzymają pisemnie.

Wymagane formularze pobrać można w Urzędzie Gminy Ryjewo, w pokoju nr 17 na II piętrze oraz ze strony internetowej www.ryjewo.pl.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Ryjewo Panią Magdaleną Hercer w pokoju
nr 17 na II piętrze lub pod nr tel.: 55 277 42 21 wew. 30.

 

Załączniki do pobrania

 

Zarządzenie nr 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”   edycja 2016.

Wniosek