Artykuły

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

 

 

 

 

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

 

Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się będzie o udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą
„Czyste powietrze Pomorza”

 

DOFINANSOWANIE DOTYCZY:

 

  • likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

 

        kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

 

        źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),

 

  • źródeł ciepła zasilających budynki:

 

        jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

 

        wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

 

        wielorodzinne, stanowiące własność JST

 

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania nie rozpoczęte !!!

 

Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej !!!

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - OK 40%

 

KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem oraz wykonaniem instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.) oraz montaż systemu grzewczego.

 

(wysokość dofinansowania może ulec zmianie)

 

Chętni do wzięcia udziału w konkursie, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo” (edycja 2017)

 

Termin składania wniosków: do 05.05.2017r.

 

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Ryjewie, pok. nr 17

 

Wszelkie informacje uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy
w Ryjewie z Panią Magdaleną Gabryś, pok. nr 17, nr tel.: 55 277 42 21 wew. 30.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

WNIOSEK- projekt

Załącznik Nr 1- regulamin- projekt

Czyste powietrze Pomorza dofinansowanie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017”.

  • Planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 120 460,00 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 29 350,00 zł

 

Czyste powietrze Pomorza charakterystyka

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

W ramach zadania „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017” zostaną wykonane zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła:

  • 7 budynków, w których planuje się likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą;

Planowany efekt ekologiczny to redukcja emisji zanieczyszczeń do:

•        pyły ogólne – 0,641 Mg/rok (stan obecny – 0,700 Mg/rok)

•        SO2 – 0,332 Mg/rok (stan obecny – 0,336 Mg/rok)

•        CO – 1,417 Mg/rok (stan obecny – 1,575 Mg/rok)

•        CO2 – 67,168 Mg/rok (stan obecny – 67,168 Mg/rok)

•        emisja równoważna – 2,885 Mg/rok

Dofinansowanie

   

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2016 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2016”.

  • Planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 255 117,00 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 57 000,00 zł

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016)

Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się będzie o udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą
„Czyste powietrze Pomorza”

Konkurs będzie polegał na dofinansowaniu zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła poprzez:

  • likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

        kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

        źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),

  • ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem przez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie, proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Ryjewie z wnioskiem oraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą stan przed rozpoczęciem prac w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu po dniu 29.04.2016r. nie będą rozpatrywane.

Informację o zakwalifikowaniu zadania do realizacji- wnioskodawcy otrzymają pisemnie.

Wymagane formularze pobrać można w Urzędzie Gminy Ryjewo, w pokoju nr 17 na II piętrze oraz ze strony internetowej www.ryjewo.pl.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Ryjewo Panią Magdaleną Hercer w pokoju
nr 17 na II piętrze lub pod nr tel.: 55 277 42 21 wew. 30.

 

Załączniki do pobrania

 

Zarządzenie nr 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”   edycja 2016.

Wniosek