Artykuły

Czyste powietrze Pomorza rozliczenie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017”.

 

  • Rzeczywisty koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 110 271,88 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 26 270,00 zł co stanowi 23,82 % kosztów kwalifikowalnych
  • Dotacja z budżetu Gminy w kwocie 5 531,75 zł.

 

 

 

 

Czyste powietrze Pomorza dofinansowanie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017”.

  • Planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 120 460,00 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 29 350,00 zł

 

Czyste powietrze Pomorza charakterystyka

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

W ramach zadania „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017” zostaną wykonane zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła:

  • 7 budynków, w których planuje się likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą;

Planowany efekt ekologiczny to redukcja emisji zanieczyszczeń do:

•        pyły ogólne – 0,641 Mg/rok (stan obecny – 0,700 Mg/rok)

•        SO2 – 0,332 Mg/rok (stan obecny – 0,336 Mg/rok)

•        CO – 1,417 Mg/rok (stan obecny – 1,575 Mg/rok)

•        CO2 – 67,168 Mg/rok (stan obecny – 67,168 Mg/rok)

•        emisja równoważna – 2,885 Mg/rok

Ryjewo XXI wieku – 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja

 

 

 

 

 • Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ryjewo XXI wieku – 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja"

• Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 10 000,00 zł

• Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100,00% kosztów kwalifikowalnych

• Fundacja Polish-American Development Council, przeprowadziła w dniach 4-5 września 2018 roku prelekcje w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Ryjewo. W lekcjach wzięły udział wszystkie dzieci ,które uczą się w naszych placówkach. Fundacja przekazała materiały informacyjno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych, a także nagrody w konkursach, które zostały ogłoszone w szkołach. W dużej mierze plany lekcji i zakładki zostały przekazane dyrektorom placówek, natomiast pozostała część wraz z broszurami dla dorosłych sukcesywnie jest rozdawana na spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem jest urząd gminy. Cała kampania dotarła do wszystkich grup społecznych co w dużym stopniu zwiększyło świadomość społeczeństwa na temat segregacji, recyklingu i ochrony środowiska.

 

www.wfos.gdansk.pl

Dofinansowanie

   

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2016 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2016”.

  • Planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 255 117,00 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 57 000,00 zł