Artykuły

Informacja dotycząca wywozu nieczystości stałych.

Ryjewo, 16.10.2012 r.

INFORMACJA

Na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2013r. Zakład Budżetowy „Pomezania” w likwidacji nie będzie mógł świadczyć usług dotyczących wywozu odpadów komunalnych.
W związku z powyższym zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć umowę na korzystanie z usług wywozu nieczystości stałych.
Przypominamy, że nie zwalnia to Państwa z obowiązku posiadania podpisanej umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.
W załączniku przekazujemy wykaz zakładów świadczących usługi wywozu nieczystości stałych w powiecie kwidzyńskim.
Umowę na wywóz odpadów komunalnych należy zawrzeć na okres

od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Po tym okresie wywozu będzie dokonywał wykonawca wybrany w drodze przetargu przeprowadzonego przez Gminę Ryjewo, a mieszkańcy po złożeniu deklaracji zobowiązani będą uiszczać opłatę śmieciową.
Więcej szczegółów na temat opłaty uzyskacie Państwo w następnym pakiecie informacyjnym.

Wójt
Józef Gutowski

 

ZAKŁADY ŚWIADCZĄCE USŁUGI DOTYCZĄCE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO

1. Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Spółka z o. o.
ul. Wiślana 2 , 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 34 58

Ceny usług :

1. odbiór 1 poj. 60 l wynosi - 6,53 zł brutto
2. odbiór 1 poj. 110 l wynosi - 11,97 zł brutto
3. odbiór 1 poj. 120 l wynosi - 13,06 zł brutto
4. odbiór 1 poj. 1100 l wynosi - 79,99 zł brutto

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe GAMINEX
ul. Sportowa 2 , 82- 500 Kwidzyn
tel. 279-46-68 , 279-48-45

Ceny usług :

1. odbiór 1 poj. 70 l wynosi - 8,00 zł brutto
2. odbiór 1 poj. 110 l wynosi - 12,00 zł brutto
3. odbiór 1 poj. 120 l wynosi - 12,00 zł brutto
4. odbiór 1 poj. 1100 l wynosi - 80,00 zł brutto

3. Firma Majerowicz Edward Majerowicz
Brachlewo 49 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279- 60-14

Brak danych .