Filtr
 • ZEBRANIE SOŁECTWA MĄTOWSKIE PASTWISKA

  Sołtys Sołectwa Mątowskie Pastwiska  zaprasza mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 23 września 2013 r. (poniedziałek)  o  godz. 10.00 w Spółdzielni Kółek Rolniczych. 

   Temat: Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014.

 • SPOTKANIE PLENARNE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

                                                                                                            Rada  Organizacji  Pozarządowych  Powiatu  Kwidzyńskiego  serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do uczestnictwa w spotkaniu plenarnym organizacji pozarządowych z  terenu powiatu kwidzyńskiego.

 • OGŁOSZENIE- ZEBRANIE WIEJSKIE W BARCICACH

  Sołtys Sołectwa Barcice zaprasza mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 16 września 2013 r. (poniedziałek)  o  godz. 17.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach.

  Temat: Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014.

 • SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  Wójt  Gminy  Ryjewo  ogłasza  trzeci  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości wyszczególnionych  poniżej   położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo .

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH   DO  SPRZEDAŻY

 • INFORMACJA O PSZOK

  Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

 • UWAGA!!! BEZROBOTNI W WIEKU 18-30 LAT

  KWIDZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu    „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia”. Jeśli jesteś  mieszkańcem gminy Ryjewo  w wieku 18-30 l. i jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie,  zgłoś się do udziału w naszym projekcie!!!

 • BEZROBOTNI - OFERTA PRACY

  Uwaga bezrobotni z terenu gminy Ryjewo.

  Firma P.P.U.H. "PAL- POL" sp. z o.o. z Prabut poszukuje  20 pracowników (kobiet i mężczyzn) do pracy przy produkcji opakowań drewnianych. 

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI !!!

  W dniach 5 i 6 września 2013 roku (czwartek i piątek) w godzinach od 10.00 do 16.00 będzie wydawana żywność dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie w 2013 roku. Miejsce wydawanie OSP Ryjewo ul. Grunwaldzka 70.  Przy odbiorze żywności należy okazać dowód osobisty.

 • XXVIII sesję Rady Gminy Ryjewo

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się    dnia   6   września 2013 roku (piątek) o godzinie 15 oo   w   sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  z proponowanym porządkiem obrad: