Filtr
 • Stypendia szkolne

   

  WYDAWANIE DECYZJI NA STYPENDIUM SZKOLNE 

  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD DNIA 13 MAJA 2013 R. W POKOJU NR 15 URZĘDU GMINY W RYJEWIE

 • PLGD- Turniej piłki siatkowej

  Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez PLGD „TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH O PUCHAR POWIŚLAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA” Rozgrywki odbędą się w dniu 25.05.2013 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 63).

 • Zaproszenie na XXVI obrady sesji Rady Gminy Ryjewo

  O G Ł O S Z E N I E

         W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 8 maja 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  z proponowanym porządkiem obrad:

 • Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo

  GKI/GN.6840.3.2013                                                                                     

  Ryjewo, dnia 26.04.2013 r.

   Wójt Gminy Ryjewo

  działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/ 

   ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej  położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo 

 • Zebranie wiejskie - Jałowiec.

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Ryjewo oraz Sołtys Sołectwa Jałowiec zapraszają mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 

   9 maja 2013 r. (czwartek)  o  godz. 16.00

   u Sołtysa Sołectwa Jałowiec.

   

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

  GKI/GN.6845.16.2013     

  Wójt Gminy Ryjewo
  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia .

  Więcej:

    

 • KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2013”

  Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego w trzech etapach : gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

 • Warsztaty kaligraficzne dla dzieci

   

  Gminna Bibliotek Publiczna zaprasza dzieci na warsztaty kaligraficzne

  15 maja o godz. 16.00, z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zapraszamy dzieci na warsztaty kaligraficzne, podczas których poznają technikę pisania przy użyciu takich narzędzi pisarskich jak stalówka czy gęsie pióro. Warsztaty poprowadzi naczelny kaligraf pan Grzegorz Kilian z Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie. Każdy uczestnik warsztatów, po zajęciach, otrzyma „certyfikat pelplińskiego skryby”.

  Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie do 6 maja.

  Dla dzieci spoza Ryjewa zapewniamy bezpłatny transport powrotny do domu.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Ogłoszenie o odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego

                                                                 Ryjewo, dnia 24.04.2013 r.

   Ogłoszenie

  Działając na podstawie art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.  Nr 142 z 2001r. poz. 1591z późn. zm.) w związku ze spadkiem poziomu wód rzeki Wisły poniżej poziomu ostrzegawczego na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo z dniem 24 kwietnia 2013 r. od godz. 12 Wójt Gminy Ryjewo odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe dla terenów zagrożonych w Gminie Ryjewo.