Filtr
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro, prowadzonego w trybie negocjacji (w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego).
 • Uwaga Mieszkańcy – zmiana taryf za wodę i ścieki

  Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 • OSTRZEŻENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przed spożyciem alkoholu niewiadomego pochodzenia.  

 • - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW -

  SZANOWNI MIESZKAŃCY,

  Przypomina się o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu numeru domu na budynkach mieszkalnych. Czytelne numery na budynkach ułatwiają interwencję służbom porządkowym i ratunkowym oraz pracę firmie odbierającej odpady komunalne.

  WÓJT GMINY RYJEWO

 • PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE DLA SENIORÓW

  Dnia 14 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Straszewie odbyło się XXIV Przedświąteczne Spotkanie dla Seniorów. Uroczystość rozpoczął ksiądz Piotr Kliczkowski, proboszcz parafii p.w. Św. Katarzyny w Straszewie, następnie życzenia wszystkim zebranym złożył wójt gminy Ryjewo Pan Józef Gutowski. Na koniec głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie. 

   więcej....

 • RELACJA Z KONCERTU POEZJI ŚPIEWANEJ

  Dnia 14 grudnia 2013 roku ( sobota ) w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jarosława Chojnackiego - muzyka i kompozytora ze Szczytna.

 • XXXII SESJA RADY GMINY RYJEWO

        W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad: