Filtr
 • OZDABIANIE WIELKANOCNYCH PISANEK

  Koło Gospodyń Wiejskich w Ryjewie zaprasza osoby dorosłe na zajęcia ozdabiania WIELKANOCNYCH PISANEK metodą „karczochową” i „wstążkową”. Zajęcia odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie  dnia 15.03.2014r. ( sobota ). Zapisy do dnia 11 marca 2014 r. u Przewodniczącej Koła Pani Danuty Świątek – Brzezińskiej. 

 • WIDOWISKO MUZYCZNE „ROCZNICA ŚLUBU”

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie zaprasza na widowisko muzyczne pt. „ROCZNICA ŚLUBU” grupy teatralnej Pana Jerzego Majdy. Widowisko odbędzie się dnia 8 marca 2014 roku o godz. 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 70. Wstęp wolny. Zapraszamy !!!

 • PIT PRZEZ INTERNET W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RYJEWIE

  W siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie  można  skorzystać z systemu e – deklaracje i w bezpieczny i bezpłatny sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 

 • INFORMACJA - SCALENIE GRUNTÓW W BARCICACH

  Starosta Kwidzyński  na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2014 r. w godzinach 8.30 – 11.30 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach będzie wyłożony rejestr szacunku gruntów w celu indywidualnego zapoznania uczestników scalenia. 

 • XXXIII SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na posiedzenie XXXIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędzie się  18 lutego 2014  roku (wtorek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 • „LEPSZE JUTRO W GMINIE RYJEWO”

  Fundacja Ekspert - Kujawy wraz z Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczym „persona” zaprasza do udziału w projekcie  „LEPSZE JUTRO W GMINIE RYJEWO” osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 15-64 lat, które zamieszkują gminę Ryjewo.

 • NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2014.Wójt Gminy Ryjewo informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2014 roku inwestycji w zakresie zbierania, demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 • PRZETARGI - LUTY 2014

  Wójt Gminy Ryjewo działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 2004 roku/ ogłasza:

 • DZIERŻAWA LUTY - 2014

  Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. Z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia: