Filtr
 • INFORMACJA DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

  Drodzy Mieszkańcy, informuję, że istnieje możliwość wpłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasentom  pobierającym opłatę za wodę i ścieki. 

 • WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

  Wyniki otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2014 roku. 

 • SCALENIE GRUNTÓW W BARCICACH

  Zawiadomienie Starosty Kwidzyńskiego w sprawie scalenia gruntów w miejscowości Barcice. 

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro, prowadzonego w trybie negocjacji (w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego).
 • Uwaga Mieszkańcy – zmiana taryf za wodę i ścieki

  Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 • OSTRZEŻENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przed spożyciem alkoholu niewiadomego pochodzenia.