Filtr
 • SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ

  Dwunastego marca w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską, autorką takich książek jak: Głodna kotka, Prowincja, Niebieski autobus, Buba, Sezon ogórkowy czy Sezon na Zielone Kasztany.

 • XXXIV SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 25 marca 2014  roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70). Proponowany porządek obrad:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE KPPT

  KPPT Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu ,,Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w ramach kat.C” w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia”.

  Zapytanie ofertowe

  Załączniki do zapytania ofertowego:

  załącznik do oferty nr 1 - Formularz ofertowy

  załącznik do oferty nr 2 – Aktualny dokument rejestrowy

  załącznik do oferty 3 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

  załącznik do oferty 4 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

  załącznik do oferty 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

  załącznik do oferty 6- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów osobowo- technicznych

                                    

 • DZIEŃ KOBIET W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

  Dnia 08 marca 2014 roku w sobotnie popołudnie sala Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie wypełniła się do ostatniego miejsca, w tym dniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowano widowisko muzyczne pt. " Rocznica Ślubu"- scenariusz i reżyseria Jerzy Majda.

 • OGŁOSZENIE ZAKAZ WYPALANIA TRAW

  Wójt Gminy Ryjewo przypomina,  że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.) ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW

 • OZDABIANIE WIELKANOCNYCH PISANEK

  Koło Gospodyń Wiejskich w Ryjewie zaprasza osoby dorosłe na zajęcia ozdabiania WIELKANOCNYCH PISANEK metodą „karczochową” i „wstążkową”. Zajęcia odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie  dnia 15.03.2014r. ( sobota ). Zapisy do dnia 11 marca 2014 r. u Przewodniczącej Koła Pani Danuty Świątek – Brzezińskiej. 

 • WIDOWISKO MUZYCZNE „ROCZNICA ŚLUBU”

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie zaprasza na widowisko muzyczne pt. „ROCZNICA ŚLUBU” grupy teatralnej Pana Jerzego Majdy. Widowisko odbędzie się dnia 8 marca 2014 roku o godz. 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 70. Wstęp wolny. Zapraszamy !!!

 • PIT PRZEZ INTERNET W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RYJEWIE

  W siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie  można  skorzystać z systemu e – deklaracje i w bezpieczny i bezpłatny sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 

 • INFORMACJA - SCALENIE GRUNTÓW W BARCICACH

  Starosta Kwidzyński  na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2014 r. w godzinach 8.30 – 11.30 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach będzie wyłożony rejestr szacunku gruntów w celu indywidualnego zapoznania uczestników scalenia.