Filtr
 • SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Fundacja M.A.P.A. Obywatelska  Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje zintegrowany cykl szkoleniowy dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych - Nadwiślańską  Szkołę Liderów 2014

 • OBCHODY DNIA MATKI I DNIA DZIECKA

  W ostatnich dniach maja Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie przygotował dla mieszkańców atrakcje związane z obchodami Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. 

 • ŚWIĘTO WOLNOŚCI W RYJEWIE.

  Z okazji  25 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów   zorganizowano w Ryjewie  Gminny Test „Drogi do wolności”. Otwarte spotkanie integracyjne zgromadziło przedstawicieli mieszkańców z różnych grup zawodowych, towarzyskich i rodzinnych.

 • INFORMATOR SP W STRASZEWIE NR 4

  Szkolne Wieści Nr 4 – Informator Szkoły Podstawowej w Straszewie. 

 • KONCERT CHÓRU "GLORIA" Z ZELIENOGRADSKA

  Gminna Bibliotek publiczna w Ryjewie zaprasza na koncert rosyjskiego, dziecięcego chóru  "Gloria" z Zelienogradska. Koncert odbędzie się dnia 1 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 17.30 w siedzibie biblioteki. 

 • ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

  Działając na podstawie art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku ze spadkiem poziomu wód rzeki Wisły poniżej poziomu ostrzegawczego na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo z dniem 27 maja 2014 r. od godz. 9.00 Wójt Gminy Ryjewo odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe dla terenów zagrożonych w Gminie Ryjewo. 

   Ryjewo, dnia 27.05.2014 r.                               

                                                                                      WÓJT

  JÓZEF GUTOWSKI

 • APEL GIMNAZJALISTÓW Z ZS W RYJEWIE

  DRODZY MIESZKAŃCY. 

  Piszemy ten list, gdyż nie możemy patrzeć na to, jak traktowane są psy w naszej okolicy, w głównej mierze chodzi nam o te uwięzione na łańcuchu.

 • UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !!!

  Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci przypomina się, iż właściciel psa zobowiązany jest do opieki nad zwierzęciem i dopilnowania aby pies nie wydostał się poza granicę posesji. 

  Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

 • STAN ALARMOWY NA RZECE WIŚLE

  W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wiśle na południu Polski  informuję, że przewiduje się przejście fali kulminacyjnej przez teren powiatu kwidzyńskiego w dniach 25-26 maja (niedziela- poniedziałek) i może osiągnąć maksymalny poziom 780 cm. O bieżących sprawach będę Państwa  informował na bieżąco.

                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                Józef Gutowski