Filtr
 • XIV DOŻYNKI POWIATOWE

  W dniach 6-7 września 2014r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie odbyły się obchody XIV Dożynek Powiatowych oraz XVI Dni Ryjewa. 

 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

  W dniu 25 sierpnia 2014r. Marszałek Województwa Pomorskiego podpisał umowy na dofinansowanie 33 inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W imieniu Gminy Ryjewo umowę podpisali Zastępca Wójta Sławomir Słupczyński i Skarbnik Małgorzata Zdunek. 

 • XIV DOŻYNKI POWIATOWE ORAZ XVI DNI RYJEWA

  Zapraszamy mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego oraz miast ościennych na obchody XIV Dożynek Powiatowych oraz XVI Dni Ryjewa, które odbędą się w dniach 6-7 września 2014r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie ul. Grunwaldzka 70.

 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

  W dniu 1 października 2014r. odbędzie się zbiórka odpadów WIELKOGABARYTOWYCH. Chęć wywozu należy zgłosić najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zbiórki poprzez wpis na listę w p. nr 17 w Urzędzie Gminy Ryjewo lub dzwoniąc pod nr tel. (55) 277-42-21 wew. 30.

 • INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA NA WODOCIĄG

  Wójt Gminy Ryjewo, informuje iż Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”.

 • OBRADY XXXVIII SESJI RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą dnia 28 sierpnia 2014  roku (czwartek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 • I NADWIŚLAŃSKIE FORUM 3 SEKTORA

  Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją M.A.P.A. Obywatelska zapraszają w dniu 23 sierpnia br. na pierwsze Forum nadwiślańskich organizacji pozarządowych, które odbędzie się w Kwidzyńskim Centrum Kultury. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem „budujemy most pozarządowy”. Pełny program Forum oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załączniku. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 22 sierpnia 2014r. 

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

  Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2014 roku Nr 518) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 • PRZETARGI - 2014

  Wójt Gminy Ryjewo działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/ ogłasza:

 • USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  Gmina Ryjewo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2014” jest dotowana na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-76.E/198/2014/AZBEST-2014 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.