Filtr
 • INFORMACJA NA 24.12.2014 r.

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, że w dniu 24.12.2014 r. Urząd Gminy w Ryjewie   czynny będzie do godz. 1200.

                        Wójt
   
                                                      Sławomir Słupczyński

   

   

 • OTWARTY KONKURS OFERT NA ROK 2015

   Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do udziału w otwartym  konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 • III SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady III sesji, które odbędą się w dniu  29 grudnia 2014  roku (poniedziałek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 • III EDYCJA MALOWANIA BOMBEK

  Już po raz trzeci w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie odbyło sie malowanie bombek, w tym roku zaprosiliśmy dyrektorów i kierowników instytucji z terenu Gminy Ryjewo.  Wszystkie wykonane bombki, tak jak i bombki z poprzednich edycji stanowią świąteczną dekoracje Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.

 • II GMINNY PRZEGLĄD POTRAW I OZDÓB

  Dnia 06 grudnia 2014r w sobotnie południe odbył się II Gminny Przegląd Potraw i Ozdób Bożonarodzeniowych. Na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie, podobnie jak w zeszłym roku, stanęła Szopka Bożonarodzeniowa oraz stoiska handlowe. W tym roku w przeglądzie wzięły udział:

 • STAWKI ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA 2015 ROK

  Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 • HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2015r.

  W załączeniu przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów na 2015r. oraz informację o sposobie segregacji odpadów na terenie Gminy Ryjewo. 

 • HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2015r.

  W załączeniu przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów na 2015r. oraz informację o sposobie segregacji odpadów na terenie Gminy Ryjewo. 

 • POWSTANIE PLAC ZABAW W JAŁOWCU

  POWSTANIE PLAC ZABAW W JAŁOWCU

  Rada Sołecka wsi Jałowiec i Gmina Ryjewo mają szansę jeszcze w grudniu 2014r. na posadowienie niewielkiego placu zabaw w Jałowcu. Niedogodny grudniowy termin wynika z procedur projektowych.

  Plac zabaw zostanie wyposażony m.in. następujące elementy małej architektury: huśtawki, karuzelę, sprężynowce, zjazd linowy, zestaw zabawowy, ławki. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie w postaci odnawialnego źródła energii (lampa solarna).

  Mamy jednak nadzieję, że plac zabaw będzie dobrze służył dzieciom.

  Przedsięwzięcie powstaje w ramach zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego
  z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
  na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wielkość dofinansowania wynosi 24.935,73 zł.

  Celem projektu jest wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków społeczno-kulturalnych miejscowości Jałowiec wraz z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego oraz wykorzystaniem lokalnych zasobów.

   

 • -UWAGA MIESZKAŃCY GMINY-

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, że z dniem 1.12.2014 r. został zlikwidowany numer telefonu 55 277 42 34 Urzędu Gminy w Ryjewie. 

  Wójt
                               Sławomir Słupczyński