Filtr
 • HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2015r.

  W załączeniu przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów na 2015r. oraz informację o sposobie segregacji odpadów na terenie Gminy Ryjewo. 

 • POWSTANIE PLAC ZABAW W JAŁOWCU

  POWSTANIE PLAC ZABAW W JAŁOWCU

  Rada Sołecka wsi Jałowiec i Gmina Ryjewo mają szansę jeszcze w grudniu 2014r. na posadowienie niewielkiego placu zabaw w Jałowcu. Niedogodny grudniowy termin wynika z procedur projektowych.

  Plac zabaw zostanie wyposażony m.in. następujące elementy małej architektury: huśtawki, karuzelę, sprężynowce, zjazd linowy, zestaw zabawowy, ławki. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie w postaci odnawialnego źródła energii (lampa solarna).

  Mamy jednak nadzieję, że plac zabaw będzie dobrze służył dzieciom.

  Przedsięwzięcie powstaje w ramach zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego
  z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
  na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wielkość dofinansowania wynosi 24.935,73 zł.

  Celem projektu jest wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków społeczno-kulturalnych miejscowości Jałowiec wraz z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego oraz wykorzystaniem lokalnych zasobów.

   

 • -UWAGA MIESZKAŃCY GMINY-

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, że z dniem 1.12.2014 r. został zlikwidowany numer telefonu 55 277 42 34 Urzędu Gminy w Ryjewie. 

  Wójt
                               Sławomir Słupczyński
   
 • INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PUBLIKACJI

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, że Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację zadania: „Publikacja – walory przyrodnicze i kulturowe Gminy Ryjewo” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr 01615-6930-UM1143545/14  z dn. 19 – 08 – 2014r. 

 • INFORMACJA O DOFINANSOWANIU W ZAKRESIE AZBESTU

  Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo– edycja 2014”. Gmina Ryjewo informuje, że do dnia 28.11.2014r. osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie około 64,62 Mg (4455,02m2).

 • KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

  KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O KONTROLACH OBIEKTÓW WIELKO POWIERZCHNIOWYCH.

 • OBCHODY 11.XI.2014 W RYJEWIE

  Dnia 11 listopada 2014r w 96 rocznice odzyskania Niepodległości w Kościele pod wezwaniem Błogosławionego Michała Kozala, odprawiona została msza święta w Intencji za Ojczyznę. Po mszy odbył się koncert " Pieśni Patriotycznych" w wykonaniu chóru " LIRA" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie.

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA OBWODÓW GŁOSOWANIA

  SZANOWNI MIESZKAŃCY. 

  Przypominamy mieszkańcom miejscowości Ryjewo o  zmianie obwodów głosowania.