Filtr
 • XI SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XI  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  28 października  2015r. (środa) o godzinie 15.00w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 • WÓJT GMINY OGŁASZA KONSULTACJE

  W oparciu o Uchwałę XLVII/325/10  Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Wójt Gminy Ryjewo  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „SZKOŁA Z TRADYCJĄ”

   Dnia 5 października 2015 r. odbył się w Senacie finał konkursu "Szkoła z tradycją". W tegorocznej edycji jednym z laureatów była Szkoła Podstawowa w Straszewie. Nagrody wręczył minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Konkurs odbył się pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. 

 • 70 LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYJEWIE - ZDJĘCIA

  W sobotę 10 października obchodziliśmy 70 –lecie Szkoły Podstawowej w Ryjewie.  W trakcie zorganizowanych przez szkołę obchodów nie zabrakło wystawy zdjęć zarówno z czasów początku jej funkcjonowania z 1945 roku jak i czasów obecnych. Starsi absolwenci placówki mogli zobaczyć, w jaki sposób się ona zmieniła. A przyznać należy, że zmieniła się nie do poznania. Na początku uczyło się w niej zaledwie 120 uczniów teraz liczba ta jest czterokrotnie większa. 

 • SPRZĄTANIE BARCIC

  W dniach 5-10 października Sołtys Sołectwa Barcice wraz z mieszkańcami zorganizowali akcję pn. „TYDZIEŃ SPRZĄTANIA BARCIC”. W trakcie tygodniowego sprzątania  mieszkańcy zebrali aż 53 worki śmieci z pobliskich lasów i rowów.  

 • -- WESOŁE MIASTECZKO W RYJEWIE --

  Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza do Wesołego Miasteczka. Otwarcie w piatek 9.10.2015 r. o godz. 15.00. ZAPRASZAMY !!!

 • TRZECI NABÓR ZGŁOSZEŃ PODMIOTÓW DO KPPT

  Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. jako Instytucja Zarządzająca Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym ogłosił trzeci nabór zgłoszeń podmiotów chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora KPPT (Inkubator KPPT) oraz nabór lokatorów na zasiedlenie przestrzeni  CEO (poza Inkubatorem). Nabór zgłoszeń będzie odbywał się w dniach od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

 • X SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  X  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  2 października  2015r. (piątek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad: