Filtr
 • 11 LISTOPADA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

  Dnia 11 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie zorganizowano wieczór poświęcony 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tego dnia gościliśmy kombatantów oraz ich podopiecznych z terenu Gminy Ryjewo.

 • WARSZTATY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

  14 listopada 2015r. (sobota) Koło Gospodyń Wiejskich w Ryjewie zorganizowało warsztaty rękodzieła metodą karczochową. Od godz. 10.00 w Kawiarence Internetowej każdy mógł doskonalić swoje zdolności manualne.

 • PROGRAM BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH

  Jeśli ukończyła Pani 25 rok życia dzięki finansowaniu ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego może Pani skorzystać z profilaktycznego badania cytologicznego  wykonywanego nieodpłatnie co 3 lata u kobiet w wieku od 25 do 59 lat.  

 • XI SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XI  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  28 października  2015r. (środa) o godzinie 15.00w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 • WÓJT GMINY OGŁASZA KONSULTACJE

  W oparciu o Uchwałę XLVII/325/10  Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Wójt Gminy Ryjewo  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „SZKOŁA Z TRADYCJĄ”

   Dnia 5 października 2015 r. odbył się w Senacie finał konkursu "Szkoła z tradycją". W tegorocznej edycji jednym z laureatów była Szkoła Podstawowa w Straszewie. Nagrody wręczył minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Konkurs odbył się pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.