Filtr
 • PROJEKT EDUKACYJNY

  Gmina Ryjewo z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Pasjonaci nauki - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo”. 

 • Dofinansowanie

  Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2016”

 • OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA

  Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład przetwarzania frakcji biodegradowalnej i opakowań”.

 • XX SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XX  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  28 września  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 • BEZPŁATNE PODSTAWOWE SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

  Szkolenie dla młodych rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie z uwzględnieniem elementów integrowanej ochrony roślin.

 • XIX SESJA RADY GMINY RYJEWO

   W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XIX  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  7 września  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Zespołu Szkół w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 63)  z proponowanym porządkiem obrad:

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI

  OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia 2017 r.