Filtr
 • Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprsza

  Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza mieszkańców  na koncert słowno – muzyczny z okazji „DNIA MATKI” dnia 26 maja 2013 r.( niedziela )  godz.16.00 ( sala Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie ).

 • Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza na konkurs plastyczny

  Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich chętnych do wykonania prac plastycznych  pt " Strażak w Akcji". Wykonane prace prosimy dostarczyć do dnia 31.05.2013 r. Zebrane prace zostaną wystawione podczas festynu z okazji 95 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie.  Wystawa odbędzie na placu  Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.  Uwaga: Prace prosimy wykonać w formacie A3. Technika wykonania prac dowolna . 

   

 • Stypendia szkolne

   

  WYDAWANIE DECYZJI NA STYPENDIUM SZKOLNE 

  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD DNIA 13 MAJA 2013 R. W POKOJU NR 15 URZĘDU GMINY W RYJEWIE

 • PLGD- Turniej piłki siatkowej

  Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez PLGD „TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH O PUCHAR POWIŚLAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA” Rozgrywki odbędą się w dniu 25.05.2013 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 63).

 • Zaproszenie na XXVI obrady sesji Rady Gminy Ryjewo

  O G Ł O S Z E N I E

         W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 8 maja 2013 roku (środa) o godzinie 15 oo w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  z proponowanym porządkiem obrad:

 • Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo

  GKI/GN.6840.3.2013                                                                                     

  Ryjewo, dnia 26.04.2013 r.

   Wójt Gminy Ryjewo

  działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/ 

   ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej  położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo 

 • Zebranie wiejskie - Jałowiec.

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Ryjewo oraz Sołtys Sołectwa Jałowiec zapraszają mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 

   9 maja 2013 r. (czwartek)  o  godz. 16.00

   u Sołtysa Sołectwa Jałowiec.