Filtr
 • WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

  Przypomina się, że w terminie  od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2013r.  należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 • SZANOWNI MIESZKAŃCY

  W związku z licznymi pytaniami przypominamy, iż opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać do dnia 20-go każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca w  kasie Urzędu Gminy (parter)   lub  na  rachunek  bankowy  Powiślański  Bank Spółdzielczy w Kwidzynie o/Ryjewo nr  konta 23 8300 0009 0070 1112 2000 0010. 

 • UWAGA DZIECI Z SOŁECTWA BARCICE

  Sołtys Sołectwa Barcice organizuje  dla dzieci z SOŁECTWA BARCICE  wyjazd do Kwidzyna na film SMERFY 2 wersja 3D. Wyjazd jest dnia 15.08.2013 r. (czwartek) o godz. 17.15 (zbiórka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym).  

  Zapisy do dnia 13.08.2013 r. przyjmuje Pani Sołtys Joanna Jankowska. Wyjazd jest bezpłatny.

 • UWAGA CZYTELNICY !!!

  Drodzy Czytelnicy !!!

  Informujemy, iż w dniach od 1 do 16 sierpnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie  jest nieczynna. 

 • STYPENDIA SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

  UWAGA!!!  Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo - na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia 15 września 2013 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie.

 • SZANOWNI MIESZKAŃCY – NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

  Gmina Ryjewo wypowiedziała umowę zawartą z firmą SITA POMORZE sp. z o.o. która od 01 lipca 2013 roku miała zajmować się wywozem odpadów z terenu gminy. W związku z powyższym, na czas trwania przetargu i wyboru kolejnego wykonawcy usługi wywozu odpadów od mieszkańców, odpady z Gminy Ryjewo wywozić będzie firma PUS sp. z o.o. z Kwidzyna.

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

  Stowarzyszenie "Nasza Europa" z Kwidzyna w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie w ramach projektu „ECDL SZANSĄ NA RYNKU PRACY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór na BEZPŁATNE szkolenia komputerowe dla ZATRUDNIONYCH I BEZROBOTNYCH z terenu powiatu kwidzyńskiego należących do jednej lub więcej z poniższych grup: 

 • OGŁOSZENIE - PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

  Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do przejęcia do zasobu mienia komunalnego gminy Ryjewo.