Filtr
 • INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PUBLIKACJI

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, że Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację zadania: „Publikacja – walory przyrodnicze i kulturowe Gminy Ryjewo” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr 01615-6930-UM1143545/14  z dn. 19 – 08 – 2014r. 

 • INFORMACJA O DOFINANSOWANIU W ZAKRESIE AZBESTU

  Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo– edycja 2014”. Gmina Ryjewo informuje, że do dnia 28.11.2014r. osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie około 64,62 Mg (4455,02m2).

 • KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

  KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O KONTROLACH OBIEKTÓW WIELKO POWIERZCHNIOWYCH.

 • OBCHODY 11.XI.2014 W RYJEWIE

  Dnia 11 listopada 2014r w 96 rocznice odzyskania Niepodległości w Kościele pod wezwaniem Błogosławionego Michała Kozala, odprawiona została msza święta w Intencji za Ojczyznę. Po mszy odbył się koncert " Pieśni Patriotycznych" w wykonaniu chóru " LIRA" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie.

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA OBWODÓW GŁOSOWANIA

  SZANOWNI MIESZKAŃCY. 

  Przypominamy mieszkańcom miejscowości Ryjewo o  zmianie obwodów głosowania. 

 • OBWIESZCZENIA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych do Rady Gminy Ryjewo oraz na Wójta Gminy Ryjewo. 

 • INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE

  Gminna Komisja Wyborcza w Ryjewie informuje o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • KONCERT ZADUSZNY

  pARTyzant w Ryjewie!!! Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza na Koncert Zaduszny przy świecach w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie. Dnia 30 października 2014r.  Godz.- 19.00 Wystąpi: Krzysztof Toczko - "pARTyzant". Wstęp wolny !!!