Filtr
 • INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA NA WODOCIĄG

  Wójt Gminy Ryjewo, informuje iż Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”.

 • OBRADY XXXVIII SESJI RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą dnia 28 sierpnia 2014  roku (czwartek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 • I NADWIŚLAŃSKIE FORUM 3 SEKTORA

  Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją M.A.P.A. Obywatelska zapraszają w dniu 23 sierpnia br. na pierwsze Forum nadwiślańskich organizacji pozarządowych, które odbędzie się w Kwidzyńskim Centrum Kultury. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem „budujemy most pozarządowy”. Pełny program Forum oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załączniku. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 22 sierpnia 2014r. 

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

  Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2014 roku Nr 518) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 • PRZETARGI - 2014

  Wójt Gminy Ryjewo działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/ ogłasza:

 • USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  Gmina Ryjewo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2014” jest dotowana na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-76.E/198/2014/AZBEST-2014 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W RAJDZIE GWIAŹDZISTYM

  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Rajdzie Gwiaździstym realizowanym przez Lokalne Grupy Działania powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego i sztumskiego. Będzie to okazja do przyjemnej, pełnej wrażeń i atrakcji krajobrazowo- turystycznych wycieczki, szlakami naszego regionu. Wierzę, że trasy wyznaczone przez Komandorów rajdu, dostarczą Państwu satysfakcji z podjętej decyzji, by na rowerze zwiedzać nasze urokliwe tereny.

 • INFORMACJA - 29.07.2014 R.

  W związku z mającą nastąpić przerwą w dostawie energii elektrycznej  dnia 29.07.2014 r. (wtorek) Urząd Gminy w Ryjewie będzie obsługiwał interesantów od godziny 10.00 dotyczy to w szczególności  kasy, stanowiska ds. podatków oraz USC

 • UWAGA

  Z uwagi na bardzo niski stan wody i drastycznie zwiększony jej pobór, zabrania się podlewania  ogrodów, trawników oraz używania wody do innych celów niż socjalne i spożywcze od dnia 21 lipca 2014 roku do odwołania.