Filtr
 • KONCERT CHÓRU "GLORIA" Z ZELIENOGRADSKA

  Gminna Bibliotek publiczna w Ryjewie zaprasza na koncert rosyjskiego, dziecięcego chóru  "Gloria" z Zelienogradska. Koncert odbędzie się dnia 1 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 17.30 w siedzibie biblioteki. 

 • ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

  Działając na podstawie art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku ze spadkiem poziomu wód rzeki Wisły poniżej poziomu ostrzegawczego na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo z dniem 27 maja 2014 r. od godz. 9.00 Wójt Gminy Ryjewo odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe dla terenów zagrożonych w Gminie Ryjewo. 

   Ryjewo, dnia 27.05.2014 r.                               

                                                                                      WÓJT

  JÓZEF GUTOWSKI

 • APEL GIMNAZJALISTÓW Z ZS W RYJEWIE

  DRODZY MIESZKAŃCY. 

  Piszemy ten list, gdyż nie możemy patrzeć na to, jak traktowane są psy w naszej okolicy, w głównej mierze chodzi nam o te uwięzione na łańcuchu.

 • UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !!!

  Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci przypomina się, iż właściciel psa zobowiązany jest do opieki nad zwierzęciem i dopilnowania aby pies nie wydostał się poza granicę posesji. 

  Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

 • STAN ALARMOWY NA RZECE WIŚLE

  W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wiśle na południu Polski  informuję, że przewiduje się przejście fali kulminacyjnej przez teren powiatu kwidzyńskiego w dniach 25-26 maja (niedziela- poniedziałek) i może osiągnąć maksymalny poziom 780 cm. O bieżących sprawach będę Państwa  informował na bieżąco.

                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                Józef Gutowski

 • MAJÓWKA 2014 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW W GOK

  Dnia 03 maja na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie zorganizowany został „ Piknik Majowy”. Rozpoczęliśmy konkurencjami sportowymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • KONCERT POŚWIĘCONY KANONIZACJI JANA PAWŁA II

  W poniedziałkowe popołudnie 28 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zorganizował koncert z okazji Kanonizacji Jana Pawła II. Koncert  w wykonaniu chóru "LIRA" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie, odbył się w Sanktuarium Św. Rodziny, na który przybyło wielu mieszkańców.

 • „ROWEROWE SZLAKI POWIŚLA I ŻUŁAW”

  Lokalne Grupy Działania: Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz Żuławski od marca 2014 r. realizują  projekt współpracy pn. „Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław”. Wspólnymi siłami   rozwijamy i promujemy produkty turystyczne oraz turystykę rowerową na obszarze trzech powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego i malborskiego. W ramach naszego projektu zapraszamy do udziału w FOTOGRAFICZNYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM. Konkurs przeznaczony jest dla profesjonalistów i amatorów, zamieszkujących teren powiatu sztumskiego, malborskiego lub kwidzyńskiego.