Filtr
 • ZAKOŃCZONO BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

  W dniu 17-03-2015r. podpisano protokół technicznego obioru robót w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”. Całość realizacji zadania wykonywana była przez Spółkę Jawną ELWOT – Karolina Rychlik i wspólnicy wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

 • POWSTAJE PLAC ZABAW W RYJEWIE

  Gmina Ryjewo w dn. 24 marca 2015r. podpisała umowę z firmą DAR-POL – Dariusz Cieślak na wykonanie zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie”.

 • WYDAWANIE JABŁEK

  W dniach 8 i 9 kwietnia 2015 r. (środa od 11.00 do 16.00 czwartek od 10.00 do 16.00będą wydawane   jabłka dla wszystkich chętnych.

   Miejsce wydawania – OSP w Ryjewie.

 • KONKURS ”NAJPIĘKNIEJSZE BUDOWLE EUROPEJSKIE”

  Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza do udziału w konkursie pt.”Najpiękniejsze budowle europejskie”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie makiety przedstawiającej obiekt architektury europejskiej.  Na prace konkursowe czekamy do dnia 20 maja 2015 r.  Regulamin konkursu  w załączeniu. 

 • INFORMUJEMY

  Wójt Gminy Ryjewo informuje,

  że w dniu 03.04.2015 r. Urząd Gminy w Ryjewie czynny będzie do godz. 1300 a kasa do 1200.

 • POWIŚLAŃSKI STÓŁ WIELKANOCNY

  21 marca 2015 roku (sobota) Gmina Ryjewo była gospodarzem Powiślańskiego Stołu Wielkanocnego. 

 • USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST EDYCJA 2015

  Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się o udział w konkursie „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2015)”.

 • DZIEŃ KOBIET W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

  Dnia 07 marca 2015 roku w sobotnie popołudnie sala Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie wypełniła się do ostatniego miejsca. Przed wejściem na salę Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Roman Zbróg wraz z Wójtem Sławomirem Słupczyńskim wręczał wszystkim Paniom słodki upominek z okazji Ich święta - Dnia Kobiet. 

 • OSTATNIE PRACE NA WODOCIĄGU

  Aktualnie trwa realizacja rzeczowa inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”.

 • POZYSKANO ŚRODKI UNIJNE NA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

  Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.