Filtr
 • OSTATNIE PRACE NA WODOCIĄGU

  Aktualnie trwa realizacja rzeczowa inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”.

 • POZYSKANO ŚRODKI UNIJNE NA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

  Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 • POWSTANIE PLAC ZABAW W RYJEWIE

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, iż Gmina Ryjewo pozyskała środki na realizację operacji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie”. Podpisanie umowy nastąpiło jeszcze w grudniu minionego roku.

 • ROZLICZENIE PODATKOWE - PIT

  Urząd Gminy w Ryjewie zawiadamia, że w roku 2015 i następnych latach  Urząd Skarbowy w Kwidzynie nie będzie delegował pracownika do pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT.  Informuję się, jednocześnie że istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia i przesłania zeznania drogą elektroniczną za pomocą aplikacji e- deklaracje w następujących instytucjach:

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 

 • POWSTAŁ PLAC ZABAW W JAŁOWCU

  W dniu 19-12-2014r. nastąpiło zakończenie prac w ramach projektu pt. „Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, zaś uroczyste otwarcie miało miejsce 31-01-2015r.

 • FERIE 2015

  FERIE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RYJEWIE

 • PODSUMOWANIE PROJEKTU „MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ZATRUDNIENIA”

  Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” realizowany jest w oparciu o zawartą umowę partnerską Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Gminą Ryjewo i Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią.