Filtr
 • XX SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XX  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  28 września  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 • BEZPŁATNE PODSTAWOWE SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

  Szkolenie dla młodych rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie z uwzględnieniem elementów integrowanej ochrony roślin.

 • XIX SESJA RADY GMINY RYJEWO

   W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XIX  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  7 września  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Zespołu Szkół w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 63)  z proponowanym porządkiem obrad:

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI

  OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia 2017 r.

 • OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

  Obwieszczenie –Zawiadomienie Wójta Gminy Ryjewo dotyczące rozprawy administracyjnej z dnia 30 czerwca 2016r.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA - 2016

  Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz.1774 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.

   

 • XVIII SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XVIII  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  29 czerwca  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad: