Filtr
 • REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W GMINIE RYJEWO

  Gmina Ryjewo realizuje w 2017 roku projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  WÓJT GMINY RYJEWO działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016, poz.2147 ze zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014,poz.1490)  ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 • REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 602

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 • Spotkanie informacyjne w Malborku

  "Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą i podnieść kwalifikacje zawodowe".

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 18 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 • SZKOLENIE ZUS

  11 października 2017 r. w Inspektoracie ZUS w Kwidzynie przy ul. Piłsudskiego 29 A odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: e-Składka – nowy wymiar rozliczeń.

 • WAŻNE. INFORMACJA ENERGIA - OPERATOR

  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, informuję że firma MDM z Dzierzgonia wykonuje modernizację linii 0,4 kV o obrębie ulic: Grunwaldzka, Zielna, Krańcowa, Kopernika. 

  W związku z powyższym pracownicy wykonawcy w celu wykonania modernizacji będą występować do mieszkańców w/w ulic o zgodę na wejście na posesję.

                                                                                                                                 ENERGA-OPERATOR

 • OGŁOSZENIE PLAN MIEJSCOWY

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo,Pułkowice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

 • AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

  Z związku z awarią głównej magistrali wodociągowej w gminie Kwidzyn informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2017 r.
  do godziny 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zasilanych wodą z wodociągu z Kamionki.

 • KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

 • TRENER KADRY NARODOWEJ W RYJEWIE

  Dnia 12 września 2017r. gościliśmy w Ryjewie trenera reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej Leszka Krowickiego. Trener przeprowadził trening dla naszych zawodniczek GUKS Bellator Ryjewo oraz spotkał się z Wójtem Gminy.