Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020

 

W ramach realizacji projektu ,,Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w zakresie działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Ryjewo opracowała spot informacyjny.

USUWANIE AZBESTU - EDYCJA 2015

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2015”. Na powyższe zadanie uzyskano dotację udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie realizowane jest na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.

Czytaj więcej: USUWANIE AZBESTU - EDYCJA 2015

Profil zaufany

 

E-liderzy Pomorza nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2.1.,

 


 

ZAŁATW SPRAWY URZĘDOWE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU !!!

ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY

 

 Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to BEZPŁATNA METODA uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

 

 NIE ZWLEKAJ 

ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY JUŻ DZIŚ - KLIKAJĄC PONIŻEJ

 

A NASTĘPNIE POTWIERDŹ W PUNKCIE POTWIERDZENIA PROFILU ZAUFANEGO

najbliższy Punkt na terenie Gminy Ryjewo znajduje się

w Urzędzie Gminy Ryjewo przy ul. Lipowej 1, 82-420 Ryjewo

 

Profil zaufany - krok po kroku

 

UWAGA !!!

POTWIERDŹ PROFIL W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE

A OTRZYMASZ UPOMINEK


Każda osoba, która złoży wniosek o założenie profilu zaufanego w formie elektronicznej przez ePUAP, a następnie uda się do Urzędu Gminy Ryjewo w celu potwierdzenia profilu zaufanego i otrzyma pozytywne rozpatrzenie wniosku (założy profil zaufany) w terminie do 30 czerwca 2015 roku, otrzyma upominek - niespodziankę.

 

 

Skład Rady Gminy Ryjewo kadencja 2014-2018

1.

Kazimierz Zima – Przewodniczący Rady

2.

Aleksander Grochowski – Wiceprzewodniczący Rady

3.

Bogdan Barcik – członek Rady

4.

Marek Górecki – członek Rady

5.

Piotr Kurach – członek Rady

6.

Bernadeta Łukaszewska – członek Rady

7.

Radosław Martyka – członek Rady

8.

Artur Orłowski – członek Rady

9.

Emilia Ostrowska Cendrowska – członek Rady

10.

Ryszard Patzwald – członek Rady

11.

Zbigniew Reducha – członek Rady

12.

Piotr Szachowicz – członek Rady

13.

Roman Szaflik – członek Rady

14.

Stanisław Wojtaś – członek Rady

15.

Barbara Wolak – członek Rady

Skład Rady Gminy Ryjewo kadencja 2010-2014

1.

Kazimierz Zima – Przewodniczący Rady

2.

Aleksander Grochowski – Wiceprzewodniczący Rady

3.

Bogdan Barcik – członek Rady

4.

Marek Górecki – członek Rady

5.

Jan Koczara – członek Rady

6.

Bernadeta Łukaszewska – członek Rady

7.

Piotr Bajerowski – członek Rady

8.

Artur Orłowski – członek Rady

9.

Jerzy Paradowski – członek Rady

10.

Jerzy Luty – członek Rady

11.

Zbigniew Reducha – członek Rady

12.

Marianna Mastalerz – członek Rady

13.

Roman Szaflik – członek Rady

14.

Andrzej Barcik – członek Rady

15.

Barbara Wolak – członek Rady