„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2016)”.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości o chęci udziału w konkursie Urząd Gminy Ryjewo przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku inwestycji związanych z:

Czytaj więcej: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2016)”. 

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020

 

W ramach realizacji projektu ,,Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w zakresie działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Ryjewo opracowała spot informacyjny.

USUWANIE AZBESTU - EDYCJA 2015

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2015”. Na powyższe zadanie uzyskano dotację udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie realizowane jest na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.

Czytaj więcej: USUWANIE AZBESTU - EDYCJA 2015