Filtr
 • I NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY RYJEWO

  Dnia 18 stycznia 2019r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie odbędzie się pierwsza ndzwyczajna sesja Rady Gminy Ryjewo. Sesja poświęcona będzie pamięci Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza.

   

 • ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

  W imieniu Zarządu Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru PLGD na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów, a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez PLGD w 2017 roku.

   

 • ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE - BOROWY MŁYN

  W związku z niedokonaniem wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wyborczym dnia 18 grudnia 2018r., zwołanym Zarządzeniem nr 95/18 Wójta Gminy Ryjewo, zwołuje dnia 17 stycznia 2019r. o godz. 19 (19.15 II termin) zebranie wiejskie wyborcze sołectwa Borowy Młyn w celu wybrania sołtysa oraz rady sołeckiej (miejsce spotkania AGAPE).

  Wójt

  Sławomir Słupczyński

 • INFORMACJA PLGD

  Powiślańska Lokalna Grupa Działania zachęca do zapoznania się ze zmienionymi w grudniu dokumentami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością.

 • OBRADY III SESJI RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady III sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 19 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie 15 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

 • INFORMACJA - KARTY PŁATNICZE

  Informujemy, że dnia 31 grudnia 2018 r. w kasie Urzędu Gminy
  nie będzie
  możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych

            oraz telefonu.

 • SZKOLENIE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

  Powiatowy lekarz Weterynarii w Kwidzynie informuje hodowców trzody chlewnej o szkoleniu organizowanym przez PLW w Kwidzynie wraz ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie oraz z Powiatowym Oddziałem Ośrodka Doskonalenia Rolników w Kwidzynie, na temat Afrykańskiego Pomoru Świń, który odbędzie się – w dniu 14.12.2018 (piątek) r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie o godz. 10:00.

 • HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

  W związku z upływem 4 – letniej kadencji sołtysów i rad sołeckich Wójt Gminy Ryjewo zwołuje zebrania wiejskie wyborcze na trenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2019-2023.

 • "SZCZEPIMY BO MYŚLIMY"

  Pismem z dnia 23 listopada 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zwrócił się do Wójta Gminy Ryjewo o czynne wsparcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej ,,Szczepimy bo myślimy”.