ZAMÓWIENIE - POJEMNKI NA ODPADY

Osoby zainteresowane zakupem lub dzierżawą pojemników na odpady komunalne od firmy SITA POMORZE Sp. z o.o. obsługującej teren gminy Ryjewo od dnia 1.07.2013 r., winni zgłaszać zamówienie w formie pisemnej na adres e-mail gminaryjewo @ sitapolska.com.pl   lub    sekretariat.pomorze @ sitapolska.com.pl bądź na nr fax 58-532-45-60. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sitapomorze.pl. 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.