ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BOROWY MŁYN

W związku z niedokonaniem wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wyborczym dnia 18 grudnia 2018r., zwołanym Zarządzeniem nr 95/18 Wójta Gminy Ryjewo, zwołuję dnia 17 stycznia 2019r. o godz. 19 (19.15. II termin) zebranie wiejskie wyborcze sołectwa Borowy Młyn w celu wybrania sołtysa oraz rady sołeckiej (miejsce spotkania AGAPE).

Copyright © 2013. All Rights Reserved.