HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

W związku z upływem 4 – letniej kadencji sołtysów i rad sołeckich Wójt Gminy Ryjewo zwołuje zebrania wiejskie wyborcze na trenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2019-2023.

 

 

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

1

BARCICE

16.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

2

BENOWO

15.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

ZAUŁEK BENOWO

3

BOROWY MŁYN

18.12.2018r.

17.00

17.15 II termin

AGAPE

4

JAŁOWIEC

8.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

URZĄD GMINY W RYJEWIE

5

JARZĘBINA

17.12.2018r.

17.00

17.15 II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

6

MĄTOWSKIE PASTWISKA

13.12.2018r.

11.00

11.15 II termin

URZĄD GMINY W RYJEWIE

7

PUŁKOWICE

10.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

8

RUDNIKI

18.12.2018r.

11.00

11.15 II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

9

RYJEWO

7.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYJEWIE

10

STRASZEWO

9.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

SZKOŁA PODSTAWOWA
W STRASZEWIE

11

TRZCIANO

11.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

12

WATKOWICE

14.01.2019r.

18.00

18.15 II termin

SZKOŁA PODSTAWOWA
W STRASZEWIE

Copyright © 2013. All Rights Reserved.