WYBORY SAMORZĄDOWE

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 21 października br. odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W załączeniu Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym - Rozporządzenie

Informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych dostępne są na stronie: 

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

Copyright © 2013. All Rights Reserved.