Nowy system gospodarowania odpadami.

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Od 01 lipca 2013 roku wchodzi nowy system gospodarowania odpadów. W wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów z terenu Gminy Ryjewo, wyłoniono Wykonawcę, którym została firma SITA POMORZE Sp. z o.o.

 W ciągu najbliższych 3 tygodni otrzymacie Państwo harmonogram odbioru odpadów  z posesji jak również  worki do segregacji następujących frakcji: papier, szkło, plastik.  Gospodarstwa domowe, które zadeklarowały chęć oddawania popiołu z nieruchomości, w miesiącu wrześniu otrzymają worki na popiół.

W złożonych przez Państwa deklaracjach określiliście Państwo wysokość opłaty jak i sposób gospodarowania odpadami. Złożona deklaracja jest jedynym dokumentem wymierzającym wysokość opłaty, nie otrzymacie Państwo żadnych dodatkowych decyzji lub nakazów płatniczych. Opłatę  w zadeklarowanej wysokości należy wpłacać do dnia 20-go każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca w  kasie Urzędu Gminy (parter) lub na rachunek bankowy Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie o/Ryjewo nr  konta 23 8300 0009 0070 1112 2000 0010

Copyright © 2013. All Rights Reserved.