INFORMACJA DOTYCZĄCA POZIOMU WODY NA WIŚLE

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że w związku ze  spływem wód opadowych z południa Polski, możliwe jest utrzymanie się przez kilka najbliższych dni wysokich stanów wody na rzece Wiśle. W związku  z tym informuje się  właścicieli i dzierżawców ziemi uprawnej na terenach zalewowych o możliwej tendencji  do szybkiego podnoszenia się wody oraz o zachowanie ostrożności podczas wypasania zwierząt na łąkach w międzywalu.

                                                                                                                                                                WÓJT

                                                                                                                                                      Józef Gutowski

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.