Bezpłatne DORADZTWO w Biurze Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania

Powiślańska Lokalna Grupa Działania przypomina o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Doradztwo w biurze PLGD (Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6) świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem LGD.

 

  1. Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014–2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.
  2. Konsultacje wniosku planowanego do złożenia w danym naborze dotyczą w szczególności weryfikacji kwestii formalnych i zgodności z PROW 2014–2020 oraz wypełnienia obligatoryjnych rubryk związanych z uzasadnieniem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  3. Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w imieniu Wnioskodawców.
  4. Pracownicy LGD nie świadczą doradztwa specjalistycznego z zakresu np. prawa budowlanego, prawa pracy, prawa podatkowego, księgowości, itp.
  5. Skorzystanie z doradztwa nie zwalnia Wnioskodawcy ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.
  6. Pracownicy LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.
  7. Informacje podawane przez Pracowników LGD nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń.

W ostatnich dniach naborów wniosków o przyznanie pomocy (12 i 15 stycznia) doradztwo nie będzie świadczone.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.