PROJEKTY UNIJNE W GMINIE RYJEWO

Gmina Ryjewo realizuje w 2017 roku projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

  1. „Pasjonaci nauki – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Ryjewie oraz Szkołę Podstawową w Straszewie.

Wartość projektu: 1 740 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 653 000,00 zł

2. „Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo”. Celem projektu jest kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna – termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo tj. Gminnego Ośrodka Kultury  i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 70, Urzędu Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, Zespół Szkół w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 63, Szkoły Podstawowej w  Straszewie 66.

Wartość projektu: 1 775 820,70 zł

Wysokość dofinansowania: 1 449 535,74 zł

3. „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ryjewo. 

 Wartość projektu: 7 770 366,05 zł

 Wysokość dofinansowania: 5 369 855,75 zł

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.