REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W GMINIE RYJEWO

Gmina Ryjewo realizuje w 2017 roku projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 

 

1.„Pasjonaci nauki – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo” Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Ryjewie oraz Szkołę Podstawową w Straszewie.

Wartość projektu: 1 740 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 653 000,00 zł

2.„Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo” Celem projektu jest kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna – termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie,  Urzędu Gminy Ryjewo,  Zespół Szkół w Ryjewie,  Szkoły Podstawowej w Straszewie 66.

Wartość projektu: 1 775 820,70 zł

Wysokość dofinansowania: 1 449 535,74 zł

3.„Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ryjewo.

Wartość projektu: 7 770 366,05 zł

Wysokość dofinansowania: 5 369 855,75 zł

     

      

Copyright © 2013. All Rights Reserved.