WAŻNE. INFORMACJA ENERGIA - OPERATOR

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, informuję że firma MDM z Dzierzgonia wykonuje modernizację linii 0,4 kV o obrębie ulic: Grunwaldzka, Zielna, Krańcowa, Kopernika. 

W związku z powyższym pracownicy wykonawcy w celu wykonania modernizacji będą występować do mieszkańców w/w ulic o zgodę na wejście na posesję.

                                                                                                                               ENERGA-OPERATOR

Copyright © 2013. All Rights Reserved.