INWENTARYZACJA

 

DRODZY MIESZKAŃCY

W dniach 21 sierpnia – 22 września 2017r na terenie Gminy Ryjewo będzie prowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, ujęć wody, azbestu, źródeł ogrzewania przez upoważnionych ankieterów firmy Green Key.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.