LIST DO ROLNIKÓW I ICH DZIECI

Informujemy, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Pan Adam Sekściński wystosował list do rolników i ich dzieci,

w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 

Wczytuję ...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.