ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

DRODZY MIESZKAŃCY

Dotyczy projektu: „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie działań wykorzysujących OZE, poinformował o wydłużeniu terminu oceny projektów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dopiero w IV kwartale 2017r.  Poniżej link do strony:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/przedluzenie-terminu-oceny-projektow-dotyczacych-wykorzystania-oze

Copyright © 2013. All Rights Reserved.