WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KWIECIEŃ 2017

Wójt Gminy Ryjewo  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow.    nieruchomości

Położenie miejscowość

Przeznaczenie

Cena nieruchomości netto

Termin rozpoczęcia budowy w latach

Termin zakończenia budowy w latach

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.

GD1I/00007428/0

603/4

0,0916 ha

Ryjewo

mieszkaniowe

21600,00 zł

2

5

 2.

GD1I/00007439/0

298/2

0,2223 ha

Ryjewo

mieszkaniowe

40500,00 zł

2

5

 3.

GD1I/00007428/0

603/5

0,1316 ha

Ryjewo

mieszkaniowe

27000,00 zł

2

5

 4.

GD1I/00037492/8

40/2

0,0999 ha

Ryjewo

mieszkaniowe

20000,00 zł

2

5

 

Uwaga: Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016r., poz. 2147) proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 26.05.2017r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie lub telefonicznie nr 55 2774221 wew. 36. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ryjewie, na tablicy sołectwa Ryjewo w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.ryjewo.pl na okres 21 dni tj. od 21.04.2017r. do 12.05.2017r. Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy biegną od daty zawarcia aktu notarialnego.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.