NABÓR WNIOSKÓW DO POWIŚLAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD http://powislanskalgd.pl/?a=static&id=14

2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD http://powislanskalgd.pl/?a=static&id=15

3. Rozwój już istniejących przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD http://powislanskalgd.pl/?a=static&id=16

4. Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego http://powislanskalgd.pl/?a=static&id=17

Copyright © 2013. All Rights Reserved.