ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że przedstawiciele Stowarzyszenia  „PRAZE”, na zlecenie Gminy Ryjewo przygotowują dokumentację do wykonania instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ryjewo.

 

 

Począwszy od 06.12.2016 r.będą sukcesywnie przeprowadzać inwentaryzację w budynkach mieszkalnych zgłoszonych do projektu. W związku z tymi pracami podajemy następujące informacje:

  • - Wizytacje będą przeprowadzać osoby posiadające pisemną informację Wójta Gminy Ryjewo.
  • - W trakcie wizyty nie będą pobierane żadne opłaty.
  • - Nie będą zawierane żadne umowy ani zobowiązania.
  • - Jedynym sporządzanym dokumentem będzie protokół uzgodnień, na bazie którego wykonana zostanie dokumentacja techniczna. 
  • - Podpisanie przez właściciela nieruchomości wymienionego protokołu uważa się za akceptację zaproponowanych rozwiązań technicznych. 
  • - Odmowa podpisu oznaczać będzie rezygnację z udziału w projekcie. 
  • - W przypadku braku numeru na nieruchomości prosimy o jego wywieszenie na kartce umieszczonej na ogrodzeniu lub w widocznym z ulicy oknie. 
  • - Należy uporządkować kotłownię w sposób umożliwiający dojście i jej obejrzenie. 
  • - W niektórych sytuacjach w celu dokonania oględzin połaci dachowych należy zapewnić dostęp także na strych. 
  • - Prosimy również o zamykanie psów. 

 

 

Audytorzy będą pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00. W przypadku nieobecności właściciela w domu w celu umówienia wizyty audytorzy będą kontaktować się telefonicznie w godzinach 15:00-18:00. Brak możliwości przeprowadzenia wizytacji wyklucza przystąpienie do programu.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.