SEMINARIUM „ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu serdecznie zaprasza do udziału w seminarium powiatowym na temat: „Zrównoważone zarządzanie zasobami w gospodarstwie rolnym”,

które jest częścią projektu „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Załącznik

Copyright © 2013. All Rights Reserved.