REKRUTACJA TRWA – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Jolanta Woźnica PERSONA Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy zaprasza do udziału w projekcie: „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych  zamieszkujących powiat kwidzyński”. 

 

Zadzwoń – zapisz się do udziału w projekcie tel. 664-491-531. Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli:

 • - masz 15-29 lat,
 • - mieszkasz w powiecie kwidzyńskim,
 • - należysz do grupy NEET tj. nie pracujesz (jesteś bierny zawodowo),
 • - nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ,
 • - nie szkolisz się (od co najmniej 4 tygodni nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach),
 • - masz co najwyżej wykształcenie średnie.

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:

 • - Kobiety,
 • - osoby z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych,
 • - dzieci klientów OPS;
 • - młodzi rodzice,
 • - samotnie wychowujący dzieci
 • - osoby bez zawodu i osoby bez doświadczenia zawodowego

Takie osoby mają największe szanse na udział w projekcie. Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Copyright © 2013. All Rights Reserved.