XX SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XX  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  28 września  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat afrykańskiego pomoru świń.
 5. Informacja na temat wdrażania i przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  treści § 2 ust.5 załącznika Nr 1 do  Uchwały Nr XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu  Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
 10. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.